ichigo33 發表於 2-9-2011 19:12:58

點算呀..我好5好重練

我玩羊 好辛苦升到tm55好心急就學左連環閃電 但係玩左一陣就後悔左 想轉玩風水
我而家64lv tm55 3感2未
我好5好重練一隻 定係買洗技水

xx123321 發表於 7-9-2011 20:22:38

本帖最後由 xx123321 於 7-9-2011 20:24 編輯

我就唔系玩羊的 所以呢D野唔知啦!
但系如果你系買技能水離洗掉個技能就就唔好啦!一支技能水可以賣到8-9億到
你重新升過,一開始果D新手任務做曬佢都升到30幾lv到
之後就揾人帶升,30-64lv 都只系3億幾 再加上技能可以重新整過 買技能水整系洗到一隻技能
所以我覺得重新升過好D 個人認為重練好D

白木退散 發表於 9-9-2011 09:59:44

重升啦^^ 雷羊風羊我都有,我覺得各有各好

pkleohoho 發表於 9-9-2011 18:47:34

=.=我玩風羊~但係都係覺得雷勁d
風帶等係快~但係pk打強廢到你喊,,,,,
升lv同tm唔難呀~我玩3日都2轉左

ranjack06 發表於 2-11-2011 23:37:59

60lv好易升番

ming1998 發表於 7-11-2011 20:09:36

man5487 發表於 19-10-2012 10:18:51

重練+1
頁: [1]
查看完整版本: 點算呀..我好5好重練