b707989862 發表於 4-7-2014 23:42:34

隻game真係好食錢

打競境場有時裝個d
根本無敵
無課金點玩

yuchiu1230 發表於 16-7-2014 03:02:23

呢d唔系問題,問題系要耐力先玩到~冇點冇錢過d就冇得買耐力玩!
頁: [1]
查看完整版本: 隻game真係好食錢