MoniqueChau 發表於 30-4-2015 11:03:37

【《天龍八部3D》現正進行例行維護】

各位天龍俠士注意,伺服器仍在進行維護中,暫定將於正午12時開服,如伺服器提早開放將會再另行通知。

apple_p 發表於 30-4-2015 11:16:51

更新呢?活動呢?

呀橙 發表於 4-5-2015 09:43:43

又冇新版又冇活動咁維護黎做乜
頁: [1]
查看完整版本: 【《天龍八部3D》現正進行例行維護】